Log in

Потребителско споразумение

ХАЗАРТЪТ МОЖЕ ДА НЕ Е ЗАКОНЕН В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, А В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ МОЖЕ ВЪОБЩЕ ДА НЕ Е ЗАКОНЕН. МОЛЯ, ВИЖТЕ ЗАКОНИТЕ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ ПРЕДИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ

Условия за ползване

Като играете на Card Casino Games, и сте заявили, че вие („Потребителят") сте на 18 години или повече, ще се счита, че давате вашето съгласие да приемете следното споразумение с Card Casino Games (наричано за по-кратко „Казино”) и приемате неговите условия за ползване, които са приети и от Казиното.

Цел на споразумението

Целта на това споразумение е да регулира правните взаимоотношения между Казиното и Потребителя, след като Потребителя се е присъединил към Казиното..

Декларации на Потребителя

Потребителят декларира и гарантира, че:

  • Съгласно неговото знание, Потребителят не нарушава каквито и да било закони на своята държава, като играе хазарт в интернет.
  • Потребителят напълно разбира методите, правилата и процедурите, свързани с интернет хазарта, чрез апликациите на софтуера.
  • Потребителят е напълно наясно, че съществува риск от загуба на пари, когато играе хазарт в интернет, чрез апликацията на софтуера.
  • Източникът на парите, използвани от Потребителя за играене на хазарт в интернет чрез апликацията на софтуера, не е незаконен.

Декларации на Казиното

Казиното декларира и гарантира, че:

  • Оперирането на КазинотоCasino's operation на виртуални казино хазартни игри е насочено само към потребители, на които спрямо законите на тяхната държава, не им е забранено да играят хазарт по интернет чрез апликацията на софтуера. Казиното няма намерение да позволи да Потребител да играе хазарт по интернет, ако това е в противоречие с някой от законите на държавата на Потребителя.
  • Апликацията на софтуера за интернет игра на хазарт осигурява на Потребителя на случаен принцип равни шансове.

Авторски права / Търговски марки

Потребителят се задължава да зачита всички приложими авторски права и/или търговски марки, свързани с функционирането на Казиното.

Злонамерение действия

На Потребителя се забранява да изпълнява каквито и да е злонамерени действия и опити за хакване на Казиното. Всеки опит да бъдат подправени формуляри за плащане или опити да се повлияе на механизма за депозит/изплащане ще бъдат считани за злонамерени действия. Всеки опит ръчно или автоматично да се наруши сигурността, с цел да се повлияе на финансовата или игровата система ще бъде счетен за злонамерено действие. Използването на няколко потребителски акаунта от едно и също лице без предварително писмено разрешение от Казиното ще бъде счетено за злонамерено действие. Казиното незабавно ще банне злонамерения акаунт на Потребителя без предупреждение и връщане на парите.

Грешки в играта

Ако Потребителят се натъкне на някакъв вид грешки в играта, Потребителят трябва да спре да играе играта и незабавно да съобщи на администрацията на Казиното. В този случай екипът на Казиното трябва да компенсира изгубените залози на Потребителя и да поправи грешката във възможно най-кратък срок. Ако Потребителят продължи да играе и/или не докладва на Казиното, Казиното няма да върне парите или да даде компенсации за изгубеното, заради възникналата грешка.

Прекратяване

Потребителят може по всяко време да прекрати това споразумение като уведоми писмено Казиното. Казиното си запазва правото да прекрати членството на Потребителя по всяко време и по всякаква причина по свое собствено усмотрение, и особено в случай на действия, които могат да навредят на членовете на Казиното, включително, но не само, измама, злоупотреба с бонуси и други промоции, фриволни и неоснователни претенции. При прекратяване от Потребителя или Казиното, както е написано по-горе, Казиното трябва да върне на Потребителя всички пари, които могат да бъдат в акаунта на Потребителя, освен в случай че Потребителят не се е опитал да предприеме измамни действия срещу Казиното
Прекратяването от Потребителя или Казиното, както е по-горе, трябва да бъде без Прекратяването от Потребител или от Казиното, както е по-горе, ще бъде извършено без да се засягат разпоредбите за възстановяване на която и да е от страните на всяка сума, легално дължима от другата страна по силата на това споразумение.

ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕТО И ПОДПИСАНО

ОТ

КАЗИНОТО

И ОТ

ПОТРЕБИТЕЛ

КАКТО Е ПОСОЧЕНО ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНИЯ ПАРАГРАФ ПО-ГОРЕ, ПОД ЗАГЛАВИЕТО „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ”, НА ДАТАТА, НА КОЯТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ Е ПРИСЪЕДИЛ КЪМ КАЗИНОТО.