Log in

Правила
Настолни игри:

Класическа рулеткаЗалози:  
  мин. $0.01, макс. - неограничено

Цел на играта
Целта на класическата рулетка е да предскажете на кое от 37-те числа на въртящото се колело ще се приземи топчето.

Маса
Масата на класическата рулетка се състои от въртящо се колело и поле. Колелото включва клетки, номерирани от 1 до 36, както и клетка с нула. Половината от 36-те клетки са черни, а другата половина червени. Цифрите от 1 до 36 са подредени в три колони. Цвета на цифрите в полето отговарят на техния свят на колелото. В дясната част на полето има специални зони за залози и равни шансове: червено/черно, нечетни/четни, ниски/високи. Тук има и Дузини. В горната част на колоните има Нула (0). А в долната част има зони за залозите на колони.

Правила
Играчът прави залози на онези зони от игралното поле където, както той мисли, ще се приземи топчето. След като топчето се приземи на някоя от клетките, маркер, който показва печелившото число, се поставя на игралното поле. Печелившото число се отразява на хоризонтален прозорец в горния десен ъгъл на екрана.
За да започне играта, Играчът трябва да натисне бутона “Раздай”
Ако Играчът желае, може да завърти колелото без да прави никакви залози.

Залози
За да направите залог, вие трябва да изберете чип и да го поставите на нужното поле на масата. Ако вече сте избрали чип, залозите могат да бъдат направени като кликнете на зоните за залози. Всеки клик добавя повече чипове към вашия залог. Сумата от всички залози не трябва да превишава лимита на масата, поставен от Играча (няма лимити в игра с един играч).
За да откажете залозите, натиснете бутона “Изчисти залог”.
За да повторите залозите от предишния кръг, може да натиснете бутона “Повтори залог”.

Има много видове залози в рулетката. Те могат да бъдат разделини на две големи групи: Вътрешни и Външни залози.

Вътрешни залози

Едно число
Описание: Залагате на едно-единствено число
Печалба: 35 to 1

Две числа
Описание: Залагате на две числа, намиращи се едно до друго на масата. Чипът трябва да бъде поставен на линията, разделяща двете числа.
Печалба: 17 to 1

Линия
Описание: Залагате на три числа. Чипът се поставя на лявата, външна линия, намираща се близо до 3 кореспондиращи си числа
Печалба: 11 to 1

Каре
Описание: Залагате на четири числа. Чипът се поставя на линията, минаваща точно през средата на квадрата
Печалба: 8 to 1

Шест числа
Описание: Залагате на шест числа. Чипът се поставя на разделящата линия между два тройни реда от лявата страна на полето.
Печалба: 5 to 1

Външни залози

Колона
Описание: В долната част на масата има три полета, маркирани с „2 към 1”. Вие може да заложите на всички дванадесет числа, намиращи се над тях (с изключение на Нула (0) и Двойна нула (00) ) като сложите чип на едно от тези полета.
Печалба: 2 to 1

Дузина
Описание: Залагате на група от дванадесет числа. Чипът се поставя на едно от трите полета, намиращи се от дясната страна на масата. Полетата са маркирани с “1ви 12” (1ва Дузина), “2ра Дузина” (2ра Дузина) или “3та 12” (3та Дузина).
Печалба: 2 to 1

Висок/Нисък Залог
Описание: Залагате на група от 18 числа. Чипът се поставя или на “1-18” или “19-36”.
Печалба: 1 to 1

Четен/Нечетен Залог
Описание: Залогът покрива група от 18 числа, четни и нечетни. Чипът се поставя или на зоната, маркирана с “Нечетни” или “Четни”.
Печалба: 1 to 1

Червено/Черно Залог
Описание: Залогът покрива група от 18 числа, червени или черни. Чипът се поставя или на зоната, маркирана с червен цвят, или на тази, маркирана с черен свят.
Печалба: 1 to 1

Маса на победите

Залог Печалба
Едно число 35 : 1
Две числа 17 : 1
Линия 11 : 1
Каре 8 : 1
Шест числа 5 : 1
Дузина 2 : 1
Колона 2 : 1
1-18/19-36 1 : 1
Четен/Нечетен Залог 1 : 1
Червено/Черно Залог 1 : 1

You can play Класическа рулетка either for fun (Play Demo) or for real money (Play). Play and win!

* за да играете за истински пари, вие трябва да register първо. Регистрацията отнема само няколко минути.

Горе

Играй за забавление | Играй за пари


Американска рулетка


Рулетката е по някакъв начин уникална сред модерните, настолни игри, тъй като съчетава механично устройство, което е ключов елемент от играта. Това е голямото и отличимо колело на рулетката, което е монтирано хоризонтално на единия край на масата. Вътрешността на колелото има номерирани джобове, започващи от 0 и стигащи до тридесет и шест.


Пълни правила на играта
Играй за забавление | Играй за пари