Log in

Dohoda s uživatelem

SÁZENÍ MŮŽE BÝT V NĚKTERÝH ZEMÍCH POVOLENO JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK A V NĚKTERÝCH ZEMÍCH JE ZCELA ZAKÁZÁNO. OVĚŘTE SI PROSÍM ZÁKONY SVÉ ZEMĚ POKUD JDE O SÁZENÍ DŘV, NEŽ SE ZAPOJÍTE DO HRY.

k Podmínky

Když budete hrát na Card Casino Games a za předpokladu, že vám („Uživateli“) je 18 a více let, budete muset podepsat, že souhlasíte s následující dohodou o Card Casino Games (dále jen „Kasíno“) a že přijímáte podmínky hry, které jsou pro hru kasíno stanoveny.

Účel dohody

Účelem této dohody je upravit právní vztahy mezi Kasinem a Uživatelem ve chvíli, kdy se Uživatel zapojí do hry Kasíno.

Prohlášení Uživatele

Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:

  • Podle nejlepšího vědomí a svědomí nebude Uživatel porušovat žádné zákony své země, týkající se sázení na Internetu.
  • Uživatel plně rozumí metodám, pravidlům a způsobům sázení na internetu, které je nainstalováno pomocí softwarové aplikace.
  • Uživatel si je plně vědom faktu, že sázením na internetu, které je nainstalováno pomocí softwarové aplikace, může přijít o finanční hotovost.
  • Zdroj finančních prostředků, které Uživatel vloží do sázení na internetu, které je nainstalováno pomocí softwarové aplikace, nepochází z nelegálních zdrojů.

Prohlášení Kasina

Kasíno prohlašuje a zaručuje, že:

  • Kasíno provozuje virtuální sázení v kasinu pouze a jenom pro Uživatele, kteří sázením na internetu neporušují žádné zákony své země pro sázení na internetu. Kasíno nemá v žádném případě v úmyslu umožnit sázení na internetu Uživatelům, kteří porušují zákony své země.
  • Nahrání softwaru pro sázky on-line na internetu zajišťuje Uživateli náhodné generování a fair play

Autorská práva/Ochranná známka

Uživatel se zavazuje, že budu respektovat všechna autorská práva a/nebo ochranné značky, které se týkají všeho, co má souvislost s kasínem.

Nedovolené operace

Uživatel nesmí provádět žádné nedovolené operace a nesmí se snažit nabourat se do programu Kasína. Jakýkoliv pokus modifikovat způsob plateb nebo jinak ovlivňovat vklad/výplatu peněz je považován za nedovolený zásah. Použití více uživatelských účtů jednou a tou samou osobou bez předchozího písemného schválení Kasína bude považováno za nedovolenou operaci. Kasíno bude bez předchozího varování a bez náhrady rušit nepovolené uživatelské účty .

Chyby ve hře

Jestliže Uživatel zaznamená jakoukoliv chybu hry, je žádán, aby přerušil hru okamžitě informoval správu Kasína. V tomto případě správa Kasína bude Uživateli kompenzovat ztracené sázky a bude se snažit co nejdříve chybu v systému opravit. Jestli bude Uživatel pokračovat ve hře a/nebo nepodá Kasínu zprávu, Kasíno nebude refundovat ztracené sázky, ke kterým vinou chyby došlo.

Zrušení smlouvy - výpověď

Uživatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy tak, že zašle Kasínu písemnou výpověď. Kasíno si vyhrazuje právo zrušit Uživatelovo členství kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu na základě vlastního rozhodnutí zejména pak tehdy, jedná-li se o poškození Kasína a jeho členů, ale také z důvodu podvodu, zneužití bonusů a jiných podpor stejně jako z důvodu neopodstatněných a neodůvodněných požadavků. Po zrušení členství ať ze strany Uživatele nebo Kasína, viz výše, vyplatí Kasíno uživateli všechny finanční prostředky, které jsou na účtu Uživatele v případě, že Uživatel nepodnikl žádné podvodné kroky proti Kasínu.
Ukončení (smlouvy) ze strany Uživatele nebo Kasína nebude mít vliv na možnost druhé strany vymáhat ve smyslu této smlouvy jakoukoli částku, na kterou má ze zákona nárok

Tato smlouva je považována za přijatou a podepsanou

Zástupce

Kasína

A

Uživatelem

Jak označeno v úvodním paragrafu viz výše pod názvem „Podmínky“ dnem, kdy se Uživatel zapojil do hry v Kasínu

2015.10.20
Apakah Anda memiliki rekening di bank Mandiri, BCA, dan bank lainnya? Jika iya, Anda bisa mulai deposit dari sekarang dan mulailah menang di kasino kami. Baca lebih lanjut

2015.07.22
Если вы знаете подноготную всех итальянских мафиози и всегда питали нежную привязанность к фильмам про бандитов и ограбления, тогда слоты онлайн "Криминальный город" словно созданы специально для вас! ...
2015.07.22
If you know the cherished secrets of the Italian mafia and have always had a tender affection towards the films about gangsters and robberies, then the "Crime City" online slot game is a perfect choice for you...
2015.07.16
If you already tired of fruit themed online slots, it's time to join the well-known hero from your childhood – Pinky. Yes, that pink panther from the beloved cartoon series. First of all it is a great opportunity to beat Professor Von Shmarti at the ...
RSS