Log in

Ugovor s korisnikom

KOCKANJE MOŽE DA I NE BUDE LEGALNO U NEKIM NADLEŽNOSTIMA POD NEKIM USLOVIMA, I U NEKIM NADLEŽNOSTIMA NE BI TREBALI DA BUDU LEGALNI POD BILO KOJIM USLOVIMA. MOLIMO VAS DA PROVJERITE ZAKONE U VAŠOJ NADLEŽNOSTI PRIJE PRISTUPA.

Pravila i Uvjeti

Ugrajući na Card Casino Games, i pod uvjetom ("Korisnik") da imate 18 godina ili više, vi ćete biti smatrani da ste očitali vašu suglasnost da uđete u sljedeći ugovor sa Card Casino Games (u daljnjem tekstu "Kazino") i da prihvatite njegova pravila i uvjete, koji su bili prihvaćeni Kazinom.

Namjene Ugovora

Namjene ovog Ugovora je da regulišu legalni odnos između Kazina i Korisnika jednom kad je Korisnik se pridružio Kazinu.

Izjave Korisnika

Korisnik izjavljuje i garantira da:

  • Na njegovo najbolje znanje, Korisnik se ne sukobljava sa bilo kojim zakonom njegove domaće nadležnosti kockanjem na internetu.
  • Korisnik potpuno shvaća metode, pravila, i procedure Interneta kockanjem kroz aplikaciju softvera.
  • Korisnik je potpuno svjestan da postoji rizik gubljenja novca kad se kocka na internetu kroz aplikaciju softvera.
  • Izvor fondova upotrebljenim Korisnikom za kockanje na internetu kroz aplikaciju softvera nije legalno.

Izjave Kazina

Kazino izjavljuje i garantira da :

  • Rukovanje Kazina virtualnim kazino kockanjem je samo upravljeno prema korisnicima koji po zakonima njihove domaće nadležnosti nisu zabranjeni od kockanja na internetu kroz aplikaciju softvera. Kazino nema nikakvu namjeru da omogući Korisniku da kocka na internetu u kršenju bilo kojeg zakona u Korisničkoj domaćoj nadležnosti.
  • Aplikacija softvera ta kockanje na internetu omogućava Krajnju Slučajnu Uputu i poštene izglede.

Autorska prava / zaštićeni znakovi

Korisnik poduzima da poštuje sva primjenjiva autorska prava i/ili zaštićene znakove koji imaju vezu sa rukovanjem Kazina.

Zlonamjerne Djelatnosti

Korisnik je zabranjen da uradi neke zlonamjerne aktivnosti i pokuša da hakira Kazino. Bilo koji poduhvati da se mijenjaju obrazci za plaćanje ili inače utiče na depozit/gotovinu mehanizam će biti uzeti u obzir kao zlonamjerna aktivnost. Bilo koji poduhvat da se ručno ili automatski iskoriste neke proboje sigurnosti da se utiče na finansije ili sustav kockanja će biti uzeti u obzir kao zlonamjerna aktivnost. Korišćenje nekoliko korisničkih računa istom osobom bez prethodnog napisanog pristanka od Kazina će biti uzeti u obzir kao zlonamjerna aktivnost. Kazino će odmah zabraniti zlonamjeran Korisnički račun bez obavijesti ili vraćanja novca.

Greška Igre

Ako Korisnik naiđe na bilo koju vrstu igrine grške, Korisnik treba da prekine igranje igre i odmah to prijavi Kazino administraciji. U tom slučaju osoblje Kazina je potrebno da nadoknadi izgubljene oklade Korisniku i da popravi grešku u razumno kratkom vremenskom rasponu. Ako Korisnik nastavlja da igra i/ili ne prijavi Kazinu, Kazino će vratiti novac ili nadoknaditi bilo koje izgubljene fondove zbog susrećene greške.

Završetak

Korisnik može zaustaviti ovaj Ugovor obaviještavajući Kazino pisajući bilo kada. Kazino pridržava pravo da zaustavi Korisničko članstvo, bilo kada i za bilo koji razlog, i njegovo vlastito nahođenje, i posebno u bilo kojoj vrst aktivnosti koja može štetiti članovima Kazina uključujući, ali ne ograničeno, prevara, zlostavljanje bonusa i drugih promocija, lakomislenih i neutemeljenih tvrdnja. Nakom zaustavljanja Korisnikom ili Kazinom kao gore navedeno, Kazino će vratitit novac Korisniku i njegove fondove koji mogu da se nalaze na njegovom računu osim ako Korisnik je pokušao da zauzme neke lažne akcije protiv Kazina.
Zaustavljanje po Korisniku ili Kazino kao gore navedeno, biće bez ikakve predrasude da povrati bilo kojom partijom bilo koji iznos legalno dužan drugom partijom na temelju ovog Ugovora.

OVAJ UGOVOR JE SMATRAN PROMLJEN I POTPISAN

PO

KAZINO

I PO

KORISNIK

KAO ŠTO JE NAZNAČENO U GORE NAVEDENOM UVODNOM STAVKU POD NASLOVOM "PRAVILA I UVJETI", NA DANOM KAD SE KORISNIK PRIDRUŽIO KAZINU .