Log in

Felhasználói megállapodás

A SZERENCSEJÁTÉK EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYEI SZERINT BIZONYOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ILLEGÁLIS LEHET, MÁS ORSZÁGOK TÖRVÉNYEI SZERINT PEDIG BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ILLEGÁLIS. KÉREM, BIZONYOSODJON MEG RÓLA, MIELŐTT CSATLAKOZIK AZ OLDALHOZ, HOGY AZ ÖNRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK NEM TILTJÁK A SZERENCSEJÁTÉKOT.

Általános Szerződési Feltételek

A Card Casino Games játékosaként a regisztrációval Ön, (továbbiakban Felhasználó) nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves, és a Card Casino Games oldallal (a továbbiakban Kaszinó) az alábbi megállapodást köti, illetve elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, melyek alapján a Kaszinó működik.

A megállapodás célja

Jelen Megállapodás célja, hogy szabályozza a Kaszinó és a Felhasználó között létrejött kapcsolatot, miután a Felhasználó csatlakozott a Kaszinóhoz.

A Felhasználó nyilatkozata

A Felhasználó nyilatkozik az alábbiakról, illetve garantálja, hogy:

  • Legjobb tudomása szerint nem sért meg az országában érvényes egyetlen törvényt sem azzal, hogy az interneten keresztül szerencsejátékban vesz részt.
  • A Felhasználó ismeri az internetes szerencsejáték módszereit, szabályait és eljárásait, melyben a szoftver használatával vesz részt.
  • A Felhasználó tökéletesen tisztában van azzal, amikor a szoftver használatával internetes szerencsejátékban vesz részt, hogy fennáll annak kockázata, hogy pénzt veszít.
  • Az anyagi forrásokhoz, melyek igénybe vételével a Felhasználó internetes szerencsejátékban vesz részt a szoftver használatával, nem illegális úton jutott hozzá.

A Kaszinó nyilatkozata

A Kaszinó nyilatkozik az alábbiakról, illetve garantálja, hogy:

  • A kaszinó virtuális szerencsejáték szolgáltatását kizárólag olyan Felhasználóknak nyújtja, akiknek saját országuk törvényei nem tiltják a szoftver használatával igénybe vett internetes szerencsejátékon való részvételt. A Kaszinónak nem áll szándékában olyan felhasználók számára is engedélyezni az internetes szerencsejátékban való részvételt, akiknek azt saját országuk törvényei tiltják.
  • A szoftver használatával igénybe vett internetes szerencsejátékon a Kaszinó a Felhasználónak véletlenszerű és valós nyerési esélyt garantál.

Szerzői jogok / Védjegyek

A Felhasználó tiszteletben tartja a szerzői jogokat és/vagy védjegyeket.

Rosszindulatú tevékenységek

A Felhasználó számára tilos bármely rosszindulatú tevékenység, vagy a Kaszinó informatikai rendszerébe való illetéktelen behatolás. Bármely, a fizetési módok vagy a befizetési/kifizetési mechanizmusok megváltoztatására irányuló kísérlet rosszindulatú tevékenységnek minősül. A Kaszinó pénzügyeit vagy a játék menetét irányító mechanizmusokat védő biztonsági rendszerek feltörésére irányuló, manuálisan vagy automatikusan végrehajtott kísérlet szintén rosszindulatú tevékenységnek minősül. A felhasználók adatainak illetéktelen, a Kaszinó előzetes írásos beleegyezése nélkül történő felhasználása szintén rosszindulatú tevékenységnek minősül. A Kaszinó a rosszindulatú tevékenységet végző felhasználó felhasználói fiókját figyelmeztetés nélkül, azonnal, véglegesen törli.

A játék hibája

Amennyiben a Felhasználó bármilyen hibát észlel a játék során, köteles a játékot azonnal abbahagyni, és jelenteni a hibát a Kaszinó munkatársainak. Ebben az esetben a Kaszinó köteles megtéríteni a Felhasználó elveszített tétje okozta veszteségét, és a lehető legrövidebb időn belül elhárítani a hibát. Amennyiben a Felhasználó tovább folytatja a játékot, és/vagy nem jelenti a hibát a Kaszinónak, a Kaszinó nem köteles kárpótolni a Felhasználót a hiba következtében létrejött veszteségekért.

A megállapodás megszüntetése

A fenti megállapodást a Felhasználó a Kaszinónak eljuttatott írásos nyilatkozatával bármikor megszüntetheti. A Kaszinó fenntartja a jogot arra, hogy bármely Felhasználó hozzáférését bármikor és indoklás nélkül megszüntesse, különösképpen, ha tudomására jut, hogy a Felhasználó olyan tevékenységet végez – például, de nem kizárólag: csalás, a bónuszok és promóciók illetéktelen felhasználása, könnyelmű vagy alaptalan állítások -, amellyel megkárosíthatja a Kaszinó tagjait. A megállapodás megszűnésével a Kaszinó köteles visszatéríteni a Felhasználónak a Felhasználó számláján lévő pénzt, kivéve, ha a Felhasználó bármilyen tisztességtelen tevékenységet végzett a Kaszinó ellen.
A megállapodásnak a Felhasználó vagy a Kaszinó által történő megszüntetése esetén mindkét félnek törekednie kell arra, hogy közvetlen tárgyalások útján, jogi útra terelés nélkül rendezzenek minden nézeteltérést vagy vitát.

A MEGÁLLAPODÁST ELFOGADTÁK ÉS ALÁÍRTÁK

AZ ALÁBBI FELEK

KASZINÓ

ILLETVE

FELHASZNÁLÓ

AZ „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” PONT ELSŐ BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT A MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYBE LÉPÉSÉNEK DÁTUMA MEGEGYEZIK A FELHASZNÁLÓ A KASZINÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁNAK DÁTUMÁVAL.