Log in

Vartotojo sutikimas

LOŠIMAS GALI BŪTI NELEGALUS KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE TAM TIKROMIS SĄLYGOMIS IR KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE GALI BŪTI NELEGALUS BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS. PRAŠOME PATVIRTINTI ĮSTATYMUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE PRIEŠ PRADEDANT.

Sąlygos ir terminai

Žaisdamas Card Casino Games ir jei esate ("Vartotojas") 18 ar vyresnis, bus laikoma, kad sutikote su toliau pateikta sutartimi su Card Casino Games (toliau vadinama "Kazino") ir sutinkate su terminais ir salygomis, kurios buvo priimtos Kazino.

Sutarties tikslas

Šios sutarties tikslas yra reguliuoti teisinisu santykius tarp Kazino ir Vartotojo kai Vartotojas įstoja į Kazino.

Vartotojo deklaracijos

Vartotojas pareiškia ir garantuoja, kad:

  • Savo žiniomis, Vartotojas nepažeidžia jokių savo jurisdikcijos įstatymų lošdamas internete.
  • Vartotojas visiškai supranta internetinio lošimo metodus, taisykles ir procedūras taikant programinę įrangą.
  • Vartotojas sąmoningai supranta, kad egzistuoja rizika prarasti pinigus lošiant internete taikant programinę įrangą.
  • Vartotojo naudojamų pinigų lošimui internete taikant programinę įrangą šaltinis nėra nelegalus.

Kazino deklaracijos

Kazino pareiškia ir garantuoja, kad:

  • Kazino veikla vykdant virtualų kazino lošimą yra skirta tik vartotojams, kuriems pagal savo jurisdikcijos įstatymus nėra draudžiama lošti internete naudojant programinę įrangą. kazino neturi jokių ketinimų leisti Vartotojui lošti internete pažeidžiant bet kokį Vartotojo jurisdikcijos įstatymą.
  • Lošimo internete programinės įrangos taikymas užtikrina Vartotojui Visišką Atsitiktinumą ir sąžiningas galimybes.

Autorinės teisės/prekių ženklai

Vartotojas prisiima atsakomybę gerbti visus

Piktavališka veikla

Vartotojui draudžiama vykdyti bet kokią piktavališką veiklą ir bandyti nulaužti Kazino. Bet koks bandymas pakeisti

Piktavališka veikla

Vartotojui draudžiama vykdyti bet kokią piktavališką veiklą ir bandyti nulaužti Kazino. Bet koks bandymas pakeisti mokėjimo formas ar kitaip paveikti depozitų/išsigryninimo mechanizmą bus laikomas piktavališka veika. Bet koks bandymas rankinu būdu ar automatiškai pasinaudoti saugumo spragomis tam, kad pakeisti finansų ar žaidimo sistemą bus laikomas piktavališka veikla. Kelių vartotojo sąskaitų naudojimas to paties asmens be jokio išankstinio rašytinio sutikimo iš Kazino bus laikomas piktavališka veikla. Kazino iš karto uždblokuos piktavališko vartotojo sąskaitą be jokio perspėjimo ir pinigų grąžinimo.

Žaidimo klaida

Jei Vartotojas susiduria su bet kokia žaidimo klaida, Vartotojas privalo nustoti žaisti žaidimą ir iš karto pranešti tai Kazino administratoriui. Tokiu atveju Kazino personalas turi kompensuoti prarastus statymus Vartotojui ir sutvarkyti klaidą per pagrįstai trumpą laiko tarpą. Jei Vartotojas ir toliau žaidžia ir/ar nepraneša Kazino, Kazino negrąžins ar nekompensuos jokių pinigų, prarastų dėl atsiradusios klaidos.

Nutraukimas

Vartotojas gali nutraukti šią sutartį pranešdamas apie tai Kazino raštu bet kuriuo momentu. Kazino pasilieka teisę nutraukti Vartotojo narystę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, savo nuožiūra ir ypač bet kokios veiklos, galinčios pakenkti Kazino nariams atveju, įskaitant, tačiau neapsiribojant, apgavyste, bonusų piktnaudžiavimu bei kitais būdais, nerimtais ir nepagrįstais reikalavimais. Nutraukimo atveju Kazino turi grąžinti Vartotojui bet kokius pinigus, kurie gali būti Vartotojo sąskaitoje, nebent Vartotojas bandė vykdyti bet kokius apgaulingus veiksmus prieš Kazino.
Nutraukimas nepažeidžia nė vienos šalies pinigų susigrąžinimo, teisiškai jai priklausančio iš kitos šalies pagal šią Sutartį.

ŠI SUTARTIS YRA LAIKOMA PRIIMTA IR PASIRAŠYTA

KAZINO

IR VARTOTOJO

KAIP NUROTYTA ĮŽANGINIAME PARAGRAFE PO PAVADINIMU „TERMINAI IR SĄLYGOS“ TĄ DIENĄ, KURIĄ VARTOTOJAS ĮSTOJO Į KAZINO.