Log in

Lietotāju Līgums

AZĀRTA SPĒLE VAR BŪT NELEGĀLA DAŽĀS JURISDIKCIJĀS ZEM NOTEIKTIEM NOSACĪJUMIEM, UN DAŽĀS JURISDIKCIJĀS VAR BŪT NELEGĀLI ZEM VISIEM NOSACĪJUMIEM. LŪDZU, PĀRBAUDIET LIKUMUS JŪSU JURISDIKCIJĀ PIRMS PIEVIENOŠANAS SPĒLEI.

Termiņi un Nosacījumi

Spēlējot uz Card Casino Games, un sniegts Jums ("Lietotājs") ir 18 gadi vecs vai vairāk, Jūs, kā skaitīs, parādījāt savējo piekrišanu stāties nākamajā vienošanā ar ${site _ name} (saucams vārdā turpmāk "Kazino") un pieņemt to termiņus un nosacījumus, kuri tika pieņemti ar Kazino.

Vienošanās mērķis

Šīs vienošanās mērķis pastāv tajā, lai noregulētu tiesiskās attiecības starp Kazino un Lietotāju reiz Lietotājs piebiedrojās pie Kazino.

Lietotāja deklarācijas

Lietotājs izziņo un garantē ka:

  • Pie labākā no viņa zināšanas, Lietotājs nepārkāpj savējās mājas likumus jurisdikcija, spēlējot uz naudu Internetā.
  • Lietotājs pilnībā saprot metodes, likumus un Interneta procedūras azarta spēle pielietojot programmas nodrošinājumu.
  • Lietotājs pilnībā ir informēts, kāds eksistē naudas zaudējuma risks, liekot Internetā pielietojot programmas nodrošinājumu.
  • Fondu avots, ko izmanto Lietotājs tādēļ, lai spēlētu uz naudu Internetā caur programmas nodrošinājuma pielietojumu nav nelikumīgs.

Kazino deklarācijas

Kazino izziņo un garantē ka:

  • Īstenas azarta kazino spēles Kazino darbība ir nosūtīta tikai pie lietotājiem kam saskaņā ar to mājas jurisdikcijas likumiem nemaisa spēlēt uz naudu Internetā pielietojot programmas nodrošinājumu. Kazino nenes apņemšanos ļaut Lietotājam spēlēt uz naudu Internetā jebkāda likuma pārkāpšanā lietotāja Mājas jurisdikcijā.
  • Programmas nodrošinājuma pielietojums tādēļ, lai spēlētu uz naudu Internetā garantē Lietotājam Galīgas Nejaušas un taisnīgas starpības.

Autortiesības /Tirdzniecības markas

Lietotājs uzņemas cienīt visas pielietojamās autortiesības un/vai tirdzniecības markas saistītas ar Kazino operāciju.

Ļaunprātīgas Darbības

Lietotājam maisa izpildīt jebkādas ļaunprātīgas darbības un mēģinājumu ielaušanās Kazino. Jebkāds mēģinājums izmainīt maksājumu formas vai citādi itekmēt naudas depozītu/mehānismu aplūkos ļaunprātīga darbība. Jebkāds mēģinājums ar rokām vai automātiski ekspluatē drošības likumu jebkādas pārkāpšanas, lai skartu finanses vai rotaļnieka sistēmu skaitās ļaunprātīga darbība. Dažu uzskaišu lietotāja ierakstu izmantošana ar to pašu cilvēku bez iepriekšēja rakstiska piekrišana no Kazino skaitās par ļaunprātīgu darbību. Kazino nekavējoties aizliegs ļaunprātīgu Lietotāja konts bez darīšanas zināmu un atlīdzināšana.

Spēles Kļūda

Ja Lietotājs saduras ar spēles kļūdas jebkādu ainu,Lietotājam ir obligāti jāpārstāj spēlēt spēli un nekavējoties jāziņo Kazino valdībai. Šajā gadījumā Kazino dārbinieku štatam ir obligāti jādod kompensācija pazaudētajām likmēm Lietotājam un uzstādīt kļūdu diapazona robežās saprātīgi īsas laika atstarpes. Ja Lietotājs turpina spēlēt un/vai neizdara Kazino zināmo, Kazino neatsvērs vai nedos kompensāciju, jebkādus līdzēkļūs zaudēšanās kļūdas dēļ, ar kuru saduras lietotājs.

Pabeigšana

Lietotājs var anulēt šo nolīgumu, darot zināmu Kazino rakstiskā formā jebkādā laikā. Kazino saglabā aiz sevis tiesība pabeigt Lietotāja piederību, jebkādā laikā un priekš jebkāds cēlonis, pa personīgo saskatīšanu, un īpatnībā jebkādas darbības gadījumā tas var kaitēt Kazino locekļiem ieskaitot, bet neierobežots, blēdība, ļaunprātīgi izmantošana prēmijas un citi uzmudinājumi, frivolas un nepamatotas prasības. Uz pabeigšana ar Lietotāju vai Kazino kā augstāk, Kazino ir jāatsver Lietotājs jebkādi līdzēkļī kuri var būt Lietotāja kontā, ja Lietotājs nav mēģinājis pieņemt jebkādus blēdību mērus pret Kazino.
Pabeigšana ar Lietotāju vai Kazino kā augstāk, jābūt bez zaudējumu atjaunošanas ar jebkāda daudzuma jebkādu malu, kas ir juridiski pienācīgs citiem mala šā nolīguma spēkā.

ŠO VIENOŠANĀS UZSKAITU PAR PIEŅEMTU UN PARAKSTĪTU

AR

KAZINO

UN AR

LIETOTĀJS

KĀ APZĪMĒTS IEVAŽU PARAGRĀFĀ AUGSTĀK SASKAŅĀ AR ESOŠAJIEM PRIEKŠGALĀ "TERMIŅIEM UN NOSACĪJUMIEM ", DIENĀ UZ KURU LIETOTĀJS PIEBIEDROJĀS PIE KAZINO.