Log in

Байнга асуух асуултQ: Энэ тоглоомыг тоглож эхлэхийн тулд би юу хийж эхлэх хэрэгтэй вэ? Хамгийн багадаа ямар шаардлага тавих вэ? (Back to top)

A: Таныг тоглоход хэрэгцээтэй зүйл нь Macromedia Flash 8.0 эсвэл түүнээс дээших вээрс нь суусан интернет хөтөч. Бидний бүхий л тоглоом флаш суурьтай бас онлайн, тиймээс тоглохоосоо өмнө тоглоомоо татан авч, суулгах шаардлага ер байхгүй. Хамгийн сүүлийн үеийн Macromedia Flash Player татан авч суулгахын тулд дараах сайтад зочлон http://www.macromedia.com/go/getflash/ зааврыг нь дагах шаардлагатай .


Q: Энэ тоглоомыг жинхэнэ мөнгө олох шаардлагагүйгээр тоглох боломжтой юу? (Back to top)

A: Бололгүй яахав! Бидний тоглоомын жагсаалтан дунд, зүгээр л "зугаацан тоглох" гэсэн холбоос бий. Энэ хэсэгт та ямар ч мөнгө шаардлагагүйгээр тоглох боломжтой.


Q: Бодитой мөнгө олох зорилгоор тоглож эхлэхийн тулд би юу хийх хэрэгтэй вэ? (Back to top)

A: Таньд PerfectMoney бүртгэл байх шаардлагатай. Хэрэв таньд бүртгэл хараахан байхгүй бол дараах сайтад зочилж, http://www.PerfectMoney.com/, өөрийн PerfectMoney данс үүсгэж, тодорхой арга замуудаар нь мөнгө шилжүүлэн оруулаарай. Хэрэв таньд PerfectMoney данс аль хэдийн байгаа бол та бидний казино сайтад бүртгүүлээрэй. Энгийн бүртгэлийн маягт бөглөсний дараа, өөрийн PerfectMoney данснаас тодорхой хэмжээний мөнгө казиногийн дансандаа урьдчилгаа болгон оруулна. Дараа нь Казино тоглоом хуудсыг дарж, тоглох тоглоомоо сонгосны эцэст "мөнгөний төлөө тоглох" гэх холбоосыг нь дарна. Ингээд л боллоо!


Q: Тоглоомны мөрийцөх хамгийн их болоод бага хэмжээ нь юу билээ? (Back to top)

A: Бидний бүх тоглоом дахь хамгийн бага мөрий нь $0.01. Мөрийцөх хамгийн их хэмжээ гэж байхгүй.


Q: Урьдчилгаа төлөх хамгийн бага, эсвэл хамгийн их хэмжээ гэж бий юу? (Back to top)

A: Урьдчилгааний хамгийн бага хэмжээ нь $0.01 байна. Урьдчилгаа төлөх хамгийн дээд хэмжээ гэж байхгүй.


Q: Бэлэн мөнгө гарган авах хамгийн бага болоод их хэмжээ гэж бий юу? (Back to top)

A: Хамгийн бага гаргах бэлэн мөнгөний хэмжээ бол $0.05. Бэлэн мөнгөний гаргах хэмжээнд хамгийн дээд хязгаар гэж байхгүй.


Q: Би урьчилгаа шилжүүлэг хийсний дараа казино дансанд орох хүртлээ хэр хугацаа зарцуулах вэ? (Back to top)

A: Төлбөр хийсний дараагийн минутад л таны казино данс мөнгөтэй болж хувирна.


Q: Бэлэн мөнгө гаргахаар дарсан тохиолдолд миний дансанд мөнгө шилжин орж ирэх хүртэл хэр хугацаа зарцуулагдах вэ? (Back to top)

A: Таны дансанд илгээх мөнгө шилжүүлэх хүсэлт гаргасны дараа автоматаар илгээгдэнэ. Мөнгө тань дансанд чинь минутын дотор л орно.


Q: ЯМар нэг урьдчилгаа эсвэл гаргалтын шимтгэл гэж байгаа юу? (Back to top)

A: Одоохондоо бид ямар нэг урьдчилгаа болон гаргах шилжүүлэг хийх үед шимтгэл авахгүй байгаа. Гэвч PerfectMoney болон бусад төлбөрийн систем биднээс төлбөр илгээснээр ямар нэг шимтгэл авах шийдвэр гаргасан тохиолдолд бид ирээдүйд ямар нэг гүйлгээний шимтгэл танилцуулан гаргах эрх эдэлнэ. Хэрэв бид ингэхээр шийдсэн тохиолдолд, шилжүүлгийн маягтан дээр маш тодорхой анхааруулга бид тавина.
Maybe you can find an answer to your question in the articles below: