Log in

Дүрэм
Ширээний тоглоомнууд:

Америк Рульет


Рульет бол тоглоомын гол элемент болгон механик төхөөрөмж хэрэглэдэг талаараа орчин үеийн ширээний тоглоомнуудын дунд онцлогт тооцогдоно. Энэ бол ширээний нэг талыг бүхэлд нь эзлэсэн маш том, бас онцлог Рульетийн дугуй юм. Дугуйн нүхнүүд нь тэгээс гучин зургаа хүртэлх тоонуудаар дугаарлагдсан нүдтэй.


Рульетийн бооцоо нь хайрцагны хэлбэр болоод тоонууд тэмдэглэгдсэн ширээний талбарт байршуулагдана. Энэ бол тоглоомын хүснэгт гэж нэрлэгдэнэ. Та өөрийн бооцоог ямар нэг онцгой дугаар, эсвэл 4 хос дугаар, бүтэн багана эсвэл "олон тооны" мөрий маягааар байршуулах боломжтой.

Рульетийн тоглоомын үр дүнг энэ дугуй тодорхойлно. Нэгэнт бооцоо байршуулагдсан бол дугуйг эргүүлэн, жижиг (ихэвчлэн метал эсвэл зааны ясан) бөмбөг эргэлдэж буй дугуйн эсрэг чиглэлтэй өнхрүүлэн хаяна. Бөмбөг хурдаа маш түргэн алдаж, эцэст нь нэг нүдэнд нь зогсох болно. Тэрхүү нүдний дугаар бол хожлын дугаар юм.

Тоглоомын зорилго

Рульет тоглоом бол жижиг бөмбөг гучин долоон дугаар байрлуулсан слоттай эргэлдэж буй дугуйн дотор өнхөрүүлдэг юм. Дугуй зогсох үед бөмбөг нэг нүдэнд нь очиж зогсоно. Рульетийн зорилго нь бөмбөг зогсох нүдний тоог урьдчилан зөв таамаглах юм. Зөв дугаарыг таамагласнаараа тавьсан бооцооныхоо хэмжээгээр олно. Олох хэмжээ нь бооцоогоо яаж байрлуулснаас шалтгаална.

Тоглоом тоглох нь

Рульет тоглоомыг тоглохдоо дагах ёстой хоёр үндсэн алхам бий.

Юуны түрүүнд аль дугаар, эсвэл аль дугаарын бүлэглэл дээр мөрий тавихаа шийдэх ёстой. Та үүнийг ширээн дээгүүр маусаа хөдөлгөж, тавих газраа маусаа дарж мөнгөний чипээ тавина. Та чипээ ганц дугаар дээр эсвэл хоёр юмуу дөрвөн дугаарыг заагласан зураасан дээр тавин байрлуулж болно.

Нэгэнтээ та бооцоогоо шийдэн тавьсан бол Эргүүлэх товч дарж тоглоомоо эхлүүлнэ. Рульетийн дугуй эргэлдэж, бөмбөг нь дугуйн дээр байрлуулагдах болно. Удахгүй дугуйн аль нэг дугаартай нүдэнд бөмбөг зогсох болно.

Хэрэв дугаар нь таны бооцоо тавьсан дугааруудын аль нэгэнд багтсан бол та хожино. Ширээний хязгаарлал болон магадлал хэсэг рүү орж ямар төрлийн бооцоо нь ямар хэмжээгээр хожих тухай лавлаарай.

Мөрийнүүд

Рульетийн ширээн дээр байрлуулагдаж болох хэд хэдэн төрлийн бооцоо байдаг:

Яг онолоо
Энэ бол ямар нэг ганц дугаар тавьж байгаа мөрий бөгөөд 35 боломжоос 1 нь л таарна гэсэн үг.
Баганын мөрий
Хүснэгтэнд бичигдсэн арван хоёр дугаартай гурван баганын аль нэг дээр нь мөрий тавина гэсэн үг. Хожлын дугаарыг таах магадлал нь 2-1 байна гэсэн үг. Хэрэв 0 гарах юм бол баганын мөрий хожигдоно.
Олон тооны мөрий
Энэ мөрий нь хайрцагны гадна талын 1-р, 2-р болон 3-р 12 гэж нэрлэгдсэн нүдэнд тавигдана. Тоглогч 1 - 12, 13 -с 24 болон/эсвэл 25 - 36 гэсэн тоонууд дээр мөрийцнө. Хожих магадлал нь 2-1 байна гэсэн үг. Хэрэв 0 гарч ирэх юм бол олон тооны мөрий ялагдал хүлээнэ.

Red/Хар мөрий
Хар эсвэл улаан өнгө бүхий дугаарын аль нэг нь гарч ирнэ гэж тоглогч мөрийцнө. Магадлалын боломж нь хамгийн сайн (1-1). Хэрэв 0 гарч ирвэл хар юмуу улааны аль аль нь ялагдал хүлээнэ.

Сондгой/Тэгш мөрий
Тоглогч сондгой эсвэл тэгш дугаар гарч ирнэ гэж таамаглан мөрийцөж болно. Магадлалын боломж нь хамгийн сайн (1-1). Дахин хэлэхэд хэрэв 0 гарч ирэх юм бол сондгой болон тэгш мөрий нь ялагдал хүлээнэ.

Бага/Их Тооны Мөрий
Тоглогч их хайрцаг (1 - 18) эсвэл бага хайрцаг (19 - 36) дээр мөрий тавина. Хожих магадлал нь хамгийн их (1-1). Хэрэв 0 гарч ирэх юм бол их болон бага мөрий ялагдал хүлээнэ.

Мөрий хуваах
Тоглогч хоёр дугаарыг хувааж буй ямар нэг зураасан дээр мөрий тавьж болно. Эдгээр хоёр дугаарын аль нэг нь тохирно гэж мөрий тавьж буй хэрэг болно. 17 боломжоос 1 нь таарах магадлалтай.
Стрийт мөрий
Гурван мөрий
Тоглогч 0 дугаарыг оролцуулан гурван дугаарын огтлолцол дээр мөрий юмуу чипээ байрлуулна. Уг гурван дугаарын аль нэг нь таарна гэж мөрийцөж байна гэсэн үг. 11-н боломжоос 1 нь л таарах магадлалтай гэсэн үг.
Өнцөгийн мөрий
Мөрий нь дөрвөн дагуурын огтлолцол дээр тавигдсан байна. Эдгээр дөрвөн дугаарын аль нэг нь таарна гэж мөрийцсэн гэсэн үг. Хожлын дугаарыг таах магадлал нь 8-1 байна.
Эхний Дөрвөн Мөрий
Мөрий хоёр мөр болон 0 дугаарыг хувааж байгаа шугамны гадна тавигдсан байна. Эдгээр дөрвөн дугаарын аль нэгэнд нь таарна гэсэн санаатайгаар мөрий тавина. Хожлын дугаарын таах магадлалын боломж нь 8-1 байна.
Зураасны мөрий
Дугааруудын хоёр мөрийг хувааж байгаа зураасны гадна талд мөрий тавигдана. Энэ нь зургаан дугаарыг хамруулж байгаа юм. Зургаан дугаарын аль нэг нь таарна гэсэн утгатай. Хожлын дугаарыг таах боломж нь 5-1 магадлалтай байна.

You can play Америк Рульет either for fun (Play Demo) or for real money (Play). Play and win!

* жинхэнэ мөнгө олохын тулд та бүртгүүлэх first. Бүртгүүлэхэд хэдхэн секунд л болно.

Топ

тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Сонгодог РульетСонгодог Рульетийн зорилго нь эргэлдэн буй бөөрөнхий дээрх 37 хүртэлх тооны алин дээр бөмбөг тогтох болохыг таамаглах юм.

Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө