Log in

Дүрэм
Хөзрийн тоглоомнууд:

Бакарат


Зорилго нь нийт 9 оноотой хамгийн их ойролцоо оноотой гар дээр мөрий тавих явдал. Та банк баригчын гар, тоглогчын гарын алин дээр ч бооцоо тавих эсвэл тухайн хоёр гарын тоо Тэнцүү гэдэг дээр тавьж болно.

Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Нээлттэй Блэкжак


Ямар нэг хөзөр тоглогдохоос өмнө тоглогч бооцоо тавих ёстой. Тэрээр мөрийгөө өмнөх ширээний зориулагдсан газар нь байрлуулах ёстой. Тэгээд Дилер хоёр хөзөр өөртөө, хоёр хөзөр тоглогч бүрт өгнө (Дилерийн хөзрийн нэг нь дээшээ, нэг нь доошоо харна). Хүний зурагтай хөзрүүд (ноён, хатан, боол) 10-р тамга 1 юмуу 11 (тоглогчын сонголтын дагуу) бөгөөд бусад бүх хөзөр өөрсдийн тоогоор үнэлэгдэнэ.

Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Нэг хөзрийн Блэкжак


Блэкжак бол Тоглогч Дилерийн эсрэг тоглодог хөзрийн тоглоом. Дилерийг хожихын тулд Тоглогч Дилерт байгаа хөзрийн тооноос илүү их тоотой байх шаардлагатай боловч 21-с илүү байж болохгүй.
Нэг Хөзрийн Блэкжакд туг хөзрөөс тамга хөзөр хүртэлх бүх дөрвөн өнгийн 52 хөзөр тоотой нэг хөзөр хэрэглэгддэг.
Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Зургаан хөзрийн Блэкжак


Блэкжак бол Тоглогч Дилерийн эсрэг тоглодог хөзрийн тоглоом. Дилерийг хожихын тулд Тоглогч Дилерт байгаа хөзрийн тооноос илүү их тоотой байх шаардлагатай боловч 21-с илүү байж болохгүй.
Зургаан хөзрийн Блэкжакт зургаан ширхэг хөзөр байдаг. Тэдний нэг бүр нь тугаас тамга хүртэлх дөрвөн өнгийн 52 тооны хөзөр байна.
Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Европын Блэкжак


Блэкжак бол Тоглогч Дилерийн эсрэг тоглодог хөзрийн тоглоом. Дилерийг хожихын тулд Тоглогч Дилерт байгаа хөзрийн тооноос илүү их тоотой байх шаардлагатай боловч 21-с илүү байж болохгүй.
Европын Блэкжакт мөн тугаас тамга хүртэлх дөрвөн өнгийн 52 тоотой нэг хөзөр л байна.
Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Карибын Покер


Карибын Покер нь Тоглогч Дилерээс илүү сайн хөзрийн хослолтой болох ёстой хөзрийн тоглоом юм.
Карибын Покерт туг хөзрөөс тамга хүртэлх бүх өнгийг нь оруулсан 52 тоотой нэг хөзөр тоглогдоно.
Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Oasis Poker


Оасис Покер нь Тоглогч Дилерийн гарт байгаагаас илүү дээр хөзрийн хослолтой болох ёстой тоглоом юм.
Оасис Покерт туг хөзрөөс тамга хүртэлх бүх өнгийг нь оруулсан 52 тоотой нэг хөзөр тоглогдоно..
Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Оросын Покер


Оросын Покер нь Тоглогч Дилерээс илүү сайн хөзрийн хослолтой болох ёстой хөзрийн тоглоом юм.
Оросын Покерт туг хөзрөөс тамга хүртэлх бүх өнгийг нь оруулсан 52 тоотой нэг хөзөр тоглогдоно.
Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө