Log in

Дүрэм
Ширээний тоглоомнууд:

Сонгодог РульетМөрийнүүд:  
  хамгий бага. $0.01, хамгийн их. - хязгааргүй

Тоглоомын зорилго
Сонгодог Рульетийн зорилго нь эргэлдэн буй бөөрөнхий дээрх 37 хүртэлх тооны алин дээр бөмбөг тогтох болохыг таамаглах юм.

Ширээ
Сонгодог Рульетийн ширээ нь эргэлддэг дугуй болон тоотой хүснэгтээс бүрэлдэнэ. Дугуй 1-н тооноос 36 хүртэлх тоотой нүх ба 0 гэсэн тоо бүхий нүднүүдээр хуваагдсан. 36 нүдний хагас нь хар, бусад хэсэг нь улаан байна. 1-с эхлээд 36 хүртэлх тоо нь гурван багананд цэгцтэй хуваагдсан. Хүснэгтэн дээр байгаа дугааруудын өнгө нь дугуйн дээр байгаа дугааруудын өнгөтэй адил байдаг. Хүснэгтийн баруун гар талд улаан/хар, сондгой/тэгш, бага/их гэх мэт хоёр боломжын аль нэг дээр мөрий тавих онцгой хэсэг бас бий. Энд мөн хэдэн арван мөрий тавих боломж бас бий. Багануудын дээд хэсэгт Тэг (0) дугаар байна. Доод хэсэгт нь Багануудын мөрий тавих талбар бий.

Дүрэм
Tоглогч өөрийн бөмбөг тогтох боломжтой гэж бодсон талбар дээрээ мөрий тавина. Бөмбөг тэмдэглэгээтэй нүднүүдийн аль нэг дээр тогтох нь хожлын дугаар илтгэнэ. Хэрэв тоглогчын бодсон тооны нүдэнд бөмбөг буусан бол хожсон гэсэн үг. Хожлын дугаар нь хөндлөн цонхны баруун дээд булангийн дэлгэцэн дээр гарч ирэх болно.
Тоглогч тоглоомын эхлүүлэхийн тулд “Deal” товчыг дарах хэрэгтэй.
Хэрэв Тоглогч хүсэх юм бол ямар ч мөрий тавилгүй дугуйг эргүүлэх боломж бас бий.

Мөрийнүүд
Мөрий тавихын тулд та өөрийн чипээ сонгоод ширээний тавих гэж хүссэн талбартаа шилжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэв та чипээ аль хэдийн сонгочихсон бол мөрийцөх зооны хэсэг дээрээ маусаараа дараад л гүйцнэ. Дарах болгонд мөрийцөх чип болгон тавигдана. Мөрийний бүх нийлбэр Тоглогчын хувьд тухайн ширээнд тавигдсан хязгаараас хэтрэх ёсгүй (ганцаараа тоглох тоглоомд ямар ч хязгаар байхгүй).
Мөрийгөө болиулахын тулд “Clear Bet”товчлуурыг дарах ёстой.
Өмнөх үеийн мөрий тавьснаа давтахыг хүсвэл “Repeat Bet” товчлуурыг дарах боломжтой.

Рульетэнд маш олон төрлийн мөрий байдаг. Үүнийг хоёр томоохон бүлэглэлд хувааж үзэж болох юм: Дотоод болон Гадаад мөрий. Тоглогч хүссэн хэмжээгээрээ олон төрлийн ялгаатай мөрий тавьж болох боловч мөрийний нийт хэмжээ нь ширээний хязгаарлал дотор байх хэрэгтэй.

Дотоод мөрий

Яг онолоо
Тайлбар: Та цор ганц дугаар дээр мөрий тавьж байна
Хожил: 35 to 1

Мөрий хуваах
Тайлбар: Та ширээн дээр зэрэгцэн орших хоёр дугаарт мөрий тавьсан байна. Таны чип дугааруудыг хувааж буй зураасан дээр тавигдсан байна гэсэн үг.
Хожил: 17 to 1

Стрийт мөрий
Тайлбар: Та гурван дугаар дээр мөрий тавьсан байна. Таны чип 3 дугаарын огтлолцол бүхий зураасан дээр байруулсан байх ёстой.
Хожил: 11 to 1

Өнцөгийн мөрий
Тайлбар: Дөрвөн дугаар дээр мөрий тавина. Дөрвөлжингийн яг огтлолцолын цэгийн зураасан дээр чип тавигдсан байна.
Хожил: 8 to 1

Зураасны мөрий
Тайлбар: Та зургаан дээр мөрий тависан байна. Хүснэгтийн зүүн талд байх гурвалсан мөрийг хувааж байгаа зураасан дээр чип байрлуулагдсан байна.
Хожил: 5 to 1

Гадаад мөрий

Баганын мөрий
Тайлбар: Хүснэгтийн доод хэсэгт "2 to 1" гэж тэмдэглэгдсэн гурван нүд байна. Та энэ гурвын аль нэг дээр чипээ байрлуулснаар түүний дээрх бүх арван хоёр дугаар дээр (Тэг (0) болон Давхар Тэг (00) орохгүй) мөрий тавина гэсэн үг.
Хожил: 2 to 1

Олон тооны мөрий
Тайлбар: Та арван хоёр дугаарын бүлэглэл дээр нь мөрий тавьж болно. Чипийг хүснэгтийн баруун талд байрлах гурван нүдний аль нэгэн дээр нь байршуулна. Нүднүүд дараах байдлаар тэмдэглэгдсэн байгаа “1-р 12” (1-р олон тоо), “2-р олон тоо” (2-р Dozen) or “3-р 12” (3-р олон тоо).
Хожил: 2 to 1

Бага/Их Тооны Мөрий
Тайлбар: Та 18 ширхэг тооны бүлэглэл дээр мөрий тавина. Тоглоомын чип “1-18” эсвэл “19-36” гэсэн тооны аль нэгэн дээр байршуулагдана.
Хожил: 1 to 1

Сондгой/Тэгш мөрий
Тайлбар: 18 тооны бүлэглэл буюу сондгой эсвэл тэгш тоог бүхэлд нь хамруулан мөрий тавина. Тоглоомын чипийг "Сондгой" эсвэл "Тэгш" гэж тэмдэглэгдсэн талбар дээр байрлуулна.
Хожил: 1 to 1

Red/Хар мөрий
Тайлбар: 18 тооны бүлэглэл болох улаан юмуу харыг хамруулан мөрийцнө. Улаан эсвэл хар өнгөөр тэмдэглэгдсэн талбар дээр тоглоомын чипээ байршуулна.
Хожил: 1 to 1

Хожлын ширээ

Мөрий Хожил
Яг онолоо 35 : 1
Мөрий хуваах 17 : 1
Стрийт мөрий 11 : 1
Өнцөгийн мөрий 8 : 1
Зураасны мөрий 5 : 1
Олон тооны мөрий 2 : 1
Баганын мөрий 2 : 1
1-18/19-36 1 : 1
Сондгой/Тэгш мөрий 1 : 1
Red/Хар мөрий 1 : 1

You can play Сонгодог Рульет either for fun (Play Demo) or for real money (Play). Play and win!

* жинхэнэ мөнгө олохын тулд та бүртгүүлэх first. Бүртгүүлэхэд хэдхэн секунд л болно.

Топ

тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө


Америк Рульет


Рульет бол тоглоомын гол элемент болгон механик төхөөрөмж хэрэглэдэг талаараа орчин үеийн ширээний тоглоомнуудын дунд онцлогт тооцогдоно. Энэ бол ширээний нэг талыг бүхэлд нь эзлэсэн маш том, бас онцлог Рульетийн дугуй юм. Дугуйн нүхнүүд нь тэгээс гучин зургаа хүртэлх тоонуудаар дугаарлагдсан нүдтэй.


Бүтэн тоглоомны дүрэм
тоглох зүгээр л зугаацах | тоглох мөнгөний төлөө